dijous, 18 d’octubre del 2018

L’HOMOSEXUALITAT AL CINE NEGRE DE POSTGUERRA //LA HOMOSEXUALIDAD EN EL CINE DE LA POSGUERRA

(Artículo publicado en la revista INFOGAI nº 206, otoño 2018. Traducción al castellano más abajo)


Desprès del cody Hays i la Segona Guerra mundial, l'homosexualitat al cine va quedar relegada a l'àmbit de la marginalitat. Gais i lesbianes sols podien ser els malvats.El codi Hays va ser un reglament privat de producció cinematogràfic que determinava, amb una sèrie de regles restrictives què es podia veure en pantalla i què no a les produccions nord-americanes. El seu autor va ser un mediocre i gris polític republicà anomenat William Hays. Des del 1934 fins a 1967 va ser un sistema real de censura sobre la producció cinematogràfica. Imposava normes morals i atacava durament qualsevol forma de representació de l'homosexualitat.

A la postguerra va ser el neorealisme italià el primer a presentar l'homosexualitat de forma negativa. Aquest va intentar exagerar la maldat dels nazis afegint als perfils dels seus personatges tics i referències clarament homosexuals i efeminades. El nazisme no solament era dolent pels crims comesos, a més eren uns sàdics homosexuals, amants de pràctiques recaragolades i masoquistes.

Un dels grans films de la postguerra és sens dubte "Roma Cittá Aperta", obra mestra de Roberto Rossellini de 1945. L'autor ens presenta el capellà com un exemple de la bondat humana i el compromís de lluita contra el feixisme, curiosament era membre d'una institució amb bona la relació amb el règim de Mussolini. En canvi a l'oficial austríac exagera els seus gestos amb un evident amanerament, suggerint una possible homosexualitat, un ésser amoral com ho són les dones col·laboracionistes, tampoc aquí fuig de mostrar el lesbianisme d'una d'elles. L'homosexualitat era una conducta denigrant, caracteritzar el dolent com a tal exagerava els seus trets negatius. El mateix Visconti ho va utilitzar a algun dels seus films, "Ludwig" o "La Caiguda dels Deus".El cinema negre també va optar per presentar als dolents com perversos homosexuals o efeminats, formaven part d'una societat decadent i corrompuda. L'homosexual pot ser elegant, amanerat, amant de la bona vida; una targeta perfumada o un gest efeminat el delatarà. Era culpable de la seva sexualitat i de la seva vida depravada, la qual cosa el portava a la mort en la majoria de les ocasions.

El personatge de Waldo a "Laura" és un clar exemple d'això. A través del pla que se'ns mostra al principi del film, descobrim una estada perfectament ordenada, ensenya que a Waldo li agrada l'art, la roba i el bon vi. En un món on regna una certa incultura, amb la presència fins i tot d'un prostitut masculí, Vicent Price, el refinat columnista homosexual és l'assassí.La motera Mercedes McCambridge a Touch of Evil (Sed de mal) encarna l’estereotip de la sàdica maldat, lèsbica. Aquest personatge apareixerà en altres films, sempre de negre, sempre amargada, sempre plena d'odi.

Però no sempre apareix en negatiu, un exemple és el film "El Somni Etern" (1946) dirigit per Howard Hawks i interpretat per Humphrey  Bogart i  Lauren Bacall. En una de les primeres escenes Philip Marlowe visita al general Sternwood, aquest rep als homes a l'hivernacle, li encanta veure'ls suar bevent conyac.

El general contracta al detectiu amb el pretext d'investigar el xantatge a una de les seves filles; aviat Marlowe s'adonarà que el que en realitat li preocupa és la desaparició del seu "musculós" acompanyant. Vivian (Lauren  Bacall  serà l'encarregada d'assenyalar, amb cert menyspreu, que el seu pare està més interessat a saber què li va passar al seu "acompanyant" que va desaparèixer misteriosament.Marlowe segueix investigant i es troba amb un llibreter traficant de pornografia. Més endavant apareix el seu cadàver que immediatament torna a desaparèixer. Quan al final reapareix, un jove ha adornat el seu llit amb espelmes i flors. No és ni el seu fill, ni un familiar, és el seu amant.A The Maltese Falcon (1941), John Huston va afegir la seva signatura a una de les millors novel·les de Dashiel Hammet. Com en "El Somni Etern" l'homosexualitat apareix de forma més o menys evident. Per al personatge de Cairo,Huston afegeix una referència que apareix a "Adéu Nina" de Chandler, on un advocat amb molta ploma apareix amb una targeta molt perfumada. Peter  Lorre  habituat a aquests personatges, no deixarà dubtes sobre la seva orientació sexual.

Però Huston va més enllà, "Fat man" (el gros) té un guardaespatlles a qui "estima com un fill", al qual Sam Spade li farà ironies sobre la mida de les seves pistoles. Huston assenyala segurament que en realitat es tracta d'un "chapero" amb armes que no sap utilitzar.

La història de Leopold i Loeb ha estat portada diverses vegades al cinema. La història dels dos amants assassins va fascinar en una indústria on l'homosexualitat només podia aparèixer de forma molt negativa.  Compulsión  (1956) o La Soga (1948) són dos dels sis cops que el cine ha tractat el tema.

En el fons recordeu, és cine: fet del material amb què estan fets els somnis.


TEXTO TRADUCIDO. 


Después del cody Hays y la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad en el cine quedó relegada al ámbito de la marginalidad. Gays y lesbianas sólo podían ser los malvados.


El código Hays fue un reglamento privado de producción cinematográfico que determinaba, con una serie de reglas restrictivas aquello que se podía ver en pantalla y lo qué no en las producciones estadounidenses. Su autor fue un mediocre y gris político republicano llamado William Hays. Desde 1934 hasta 1967 fue un sistema real de autocensura sobre la producción cinematográfica. Imponía normas morales y atacaba duramente cualquier forma de representación de la homosexualidad.

En la posguerra fue el neorrealismo italiano el primero en presentar la homosexualidad de forma negativa. Por ejemplo,  intentó exagerar la maldad de los nazis añadiendo a los perfiles de sus personajes tics y referencias claramente homosexuales y afeminadas. El nazismo no sólo era malo para los crímenes cometidos, además eran unos sádicos homosexuales, amantes de prácticas recargadas y masoquistas.

Uno de los grandes filmes de la posguerra es sin duda "Roma Cittá Aperta", obra maestra de Roberto Rossellini de 1945. El autor nos presenta el sacerdote como un ejemplo de la bondad humana y el compromiso de lucha contra el fascismo, curiosamente era miembro de una institución con buena la relación con el régimen de Mussolini. En cambio en el oficial austriaco exagera sus gestos con un evidente amaneramiento, sugiriendo una posible homosexualidad, un ser amoral como lo son las mujeres colaboracionistas, tampoco aquí huye de mostrar el lesbianismo de una de ellas. La homosexualidad era una conducta denigrante, caracterizar el malo como tal exageraba sus rasgos negativos. El mismo Visconti lo utilizó a alguno de sus filmes, "La Caída de los Dioses" o "Ludwig" fueron buenos ejemplos.

El cine negro también optó por presentar a los malos como perversos homosexuales o afeminados, formaban parte de una sociedad decadente y corrompida. El homosexual puede ser elegante, amanerado, amante de la buena vida; una tarjeta perfumada o un gesto afeminado lo delatará. Para la industria cinematográfica era culpable de su sexualidad y de su vida depravada, lo que le llevaba a la muerte en la mayoría de las ocasiones.

El personaje de Waldo en "Laura" es un claro ejemplo de ello. A través del plano que se nos muestra al principio del film, descubrimos una estancia perfectamente ordenada, enseña que Waldo le gusta el arte, la ropa y el buen vino. En un mundo donde reina una cierta incultura, con la presencia incluso de un prostituto masculino, Vicente Price, el refinado columnista homosexual es el asesino.

La motera Mercedes McCambridge a Touch of Evil (Sed de mal) encarna el estereotipo de la sádica maldad, lésbica. Este personaje aparecerá en otros filmes, siempre de negro, siempre amargada, siempre llena de odio.

Pero no siempre aparece en negativo, un ejemplo es el film "El Sueño Eterno" (1946) dirigido por Howard Hawks e interpretado por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. En una de las primeras escenas Philip Marlowe visita al general Sternwood, éste recibe a los hombres en el invernadero, le encanta verlos sudar bebiendo coñac.

El general contrata al detective con el pretexto de investigar el chantaje a una de sus hijas; pronto Marlowe se dará cuenta de que lo que en realidad le preocupa al general es la desaparición de su "musculoso" acompañante. Vivian (Lauren Bacall) será la encargada de señalar, con cierto desprecio, que su padre está más interesado en saber qué le pasó a su "acompañante" que desapareció misteriosamente. Marlowe sigue investigando y se encuentra con un librero traficante de pornografía. Más adelante aparece su cadáver que inmediatamente vuelve a desaparecer. Cuando al final reaparece, un joven ha adornado su cama con velas y flores. No es ni su hijo, ni un familiar, es su amante.

En The Maltese Falcon (1941), John Huston añadió su firma a una de las mejores novelas  de Dashiel Hammet. Como en "El Sueño Eterno" la homosexualidad aparece de forma más o menos evidente. Para el personaje de Cairo, Huston añade una referencia que aparece en "Adiós Muñeca" de Chandler, donde un abogado con mucha pluma aparece con una tarjeta muy perfumada. Peter Lorre habituado a estos personajes, no dejará dudas sobre su orientación sexual.

Pero Huston va más allá, "Fat man" (el gordo) tiene un guardaespaldas a quien "ama como un hijo", al que Sam Spade le hará ironías sobre el tamaño de sus pistolas. Huston señala seguramente que en realidad se trata de un "chapero" con armas que no sabe utilizar.

La historia de Leopold y Loeb ha sido llevada varias veces al cine. La historia de los dos amantes asesinos fascinó en una industria donde la homosexualidad sólo podía aparecer de forma muy negativa. Compulsión (1956) o La Soga (1948) son dos de los seis veces que el cine ha tratado el tema.

En el fondo recordad, es cine: hecho del material con que están hechos los sueños.


dijous, 4 d’octubre del 2018

IVAN BUBENTCOV, "TOM OF RUSSIA"

A pesar de las leyes represoras contra los homosexuales en Rusia, algunos artistas siguen mostrando sus trabajos con las dificultades inherentes a la falta de libertad que estas leyes conllevan. Ivan Bubentcov es uno de estos casos. Se le ha apodado como "Tom de Rusia" por la similitud de su obra con la del célebre autor finlandés Tom of Finland. (clicar para más información)Nació en 1972 cerca de Moscú. Dibuja desde que era niño, siguiendo estudios siempre relacionados con su afición, graduándose en la Academia Estatal de Arte e Industria de Moscú en 1999. Su nombre es ficticio para evitar los problemas con las autoridades, utilizando varios seudónimos. Publica a través de las redes, especialmente tumblr o en blogs privados como КВИР (de alto contenido homoerótico).

.


Trabaja como diseñador de interiores. Desarroya además una gran actividad como artista homosexual, su obra va más allá de un convencional homoerotismo. Dibuja a "hombres rusos comunes que se pueden encontrar en cualquier lugar: en un bar, en una obra de construcción, en un bosque y, por supuesto, en una casa de baños. Son un poco ingenuos, simples, pero siempre muy atractivos."  (1)