divendres, 6 d’abril de 2012

CAMPAÑA DE GAIS POSITIUS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

(Texto en castellano mas abajo)

CAMPANYA DE GAIS POSITIUS PER A LA PREVENCIÓ DEL VIRUS DE L'HEPATITIS C


Darrerament s'estan detectant casos de transmissió del Virus de l'Hepatitis C per la via sexual, afectant especialment a gais seropostivos. La coinfecció en aquests casos pot resultar perillosa, ja que pot accelerar la progressió de l'hepatitis C. Les possibilitats de curació en aquests casos són més complicades.És per aquest motiu pel qual Gais Positius llança aquesta campanya de prevenció de l'Hepatitis C (VHC), recordant la vulnerabilitat de les persones seropositives, el seu difícil tractament i la necessitat de realitzar la prova del VHC.La Hepatitis C és una malaltia causada pel virus VHC que provoca una inflamació hepàtica. El 20% dels casos aguts d'hepatitis C es curen espontàniament, però un 80% dels infectats evolucionen cap a una hepatitis crònica, sense patir cap símptoma, durant molts anys. Però encara que avança molt lentament, el virus pot anar afectant progressivament al fetge. Avui encara no es coneix vacuna.La malaltia pot passar desapercebuda durant molt de temps, pel que és recomanable realitzar la prova de detecció per part dels que hagin pogut estar en contacte amb el virus, especialment les persones seropositives.


 TRANSMISSIÓ

 La forma tradicional de transmissió és el compartir xeringues, fulles, raspall de dents o similars amb persones infectades, o de fer-se pírcings, tatuatges o acupuntura amb instruments contaminats. També el compartir utensilis per inhalar.La infecció pot produir a partir d'altres fluids corporals com ara el semen, mitjançant les relacions sexuals sense protecció amb persones infectades. Sexe en grup, fisting, o qualsevol pràctica sexual d'alt risc o tenir una altra ITS pot afavorir la transmissió del virus. És important destacar que, tot i que la transmissió sexual és infreqüent entre infectats únicament pel virus de l'hepatitis C, la coinfecció pel virus de la immunodeficiència humana augmenta la probabilitat que el primer es transmeti per aquesta via.Per besar, compartir utensilis o abraçar a algú no es transmet el virus. 

DIAGNÒSTIC

 L'hepatitis C es pot diagnosticar a partir de diverses anàlisis que ajuden a determinar el nivell de transaminases en la sang, detectar l'existència d'anticossos contra l'hepatitis C, el genotip o variant genètic del virus de l'hepatitis C i la quantitat de virus que hi ha a la sang (càrrega viral).De vegades, aquestes proves han d'anar acompanyades d'una biòpsia per avaluar el grau d'afectació del fetge.

 PREVENCIÓ

 Per prevenir la infecció es recomana:

    
Utilitzar exclusivament el raspall de dents i els objectes d'higiene personal i no compartir xeringues ni rul · los de esfinar. No compartir fuets ni altres elements usats en el BDSM.
    Utilitzar el preservatiu quan es mantinguin relacions sexuals amb una persona de la qual es desconegui l'estat respecte al virus de l'hepatitis C,
    
Prendre precaucions a l'hora de fer-se tatuatges, pírcings, etc.
    
Utilitza guants de làtex i lubricants a l'hora de realitzar pràctiques de fisting. El làtex pot evitar també la transmissió del virus al practicar el petó negre.
    
Utilitzar condó per als dildos en cas de compartir, canviant-cada vegada que s'usen 


TRACTAMENT

 Encara no es disposa d'una vacuna eficaç contra el virus de l'hepatitis C (les vacunes contra les hepatitis A i B no protegeixen contra el virus VHC). Per això, és molt important la prevenció.En els casos d'hepatitis crònica, pot estar indicat fer un tractament amb interferó "pegilado i ribavirina durant sis o dotze mesos, la qual cosa aconsegueix la negativització dels marcadors d'infecció en gairebé el 50% dels malalts tractats, cosa que no vol dir que estan immunitzats davant futures infeccions d'hepatitis C.Quan es diagnostica una hepatitis C crònica, cal fer un seguiment mèdic i anàlisi dels marcadors hepàtics al llarg de tota la vida, tant si la malaltia ha remés del tot com si evoluciona activament o es desenvolupa una cirrosi. En aquest últim cas, el malalt pot arribar a requerir un trasplantament de fetge.D'altra banda, es recominenda seguir una dieta variada i saludable, evitar els aliments molt greixosos i prescindir de l'alcohol, ja que el consum pot fer que la malaltia evolucioni més ràpidament. Davant qualsevol dubte sobre aliments o substàncies a prendre, consultar el metge.

 INFORMACIÓ

 En cas de dubtes podeu consultar telèfon 900Rosa: 900.601.601 (de 16 a 22horas), a ASSCAT: Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis 93 314 52 09 / 615 05 22 66 o al Telèfon d'informació de Sanitat Respon 24 hores 061. 

Centres on dirigir:

 Agència de Salut Pública de Barcelona (Barcelona ciutat)Servei d'Epidemiologia. Telèfon 932.384.545Serveis regionals de l'Agència de Protecció de la Salut

    
Servei Regional de Salut a Barcelona
        
Unitat de Vigilància Epidemiològica del Barcelonès Nord i Maresme. Telèfon 935.513.772
        
Unitat de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Telèfon 937.332.157
        
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Costa de Ponent. Telèfon 935.515.798
        
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Catalunya Central. Telèfon 938.753.381

    
Servei Regional de Salut a Girona
    
Secció d'Epidemiologia. Telèfon 872.975.660
    
Servei Regional de Salut a Lleida
    
Secció d'Epidemiologia. Telèfon 973.701.600
    
Servei Regional de Salut al Camp de Tarragona
    
Secció d'Epidemiologia. Telèfon 977.224.151
    
Servei Regional de Salut a les Terres de l'Ebre
    
Secció d'Epidemiologia. Telèfon 977.448.170

CAMPAÑA DE GAIS POSITIUS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C

Ultimamente se están detectando casos de transmisión del Virus de la Hepatitis C por la vía sexual, afectando especialmente a gais seropostivos. La coinfección en estos casos puede resultar peligrosa, pues puede acelerar la progresión  de la hepatitis C. Las posibilidades de curación en estos casos son mas complicadas.

Es por este motivo por el que Gais Positius lanza esta campaña de prevención de la Hepatitis C (VHC), recordando la vulnerabilidad de las personas seropositivas, su difícil tratamiento y la necesidad de realizarse la prueba del VHC.

La Hepatitis C es una enfermedad causada por el virus VHC que provoca una inflamación hepática. El 20% de los casos agudos de hepatitis C se curan espontáneamente, pero un 80% de los infectados evolucionan hacia una hepatitis crónica, sin sufrir ningún síntoma, durante muchos años. Pero aunque avanza muy lentamente, el virus puede ir afectando progresivamente al hígado. Hoy aun no se conoce vacuna.

La enfermedad puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, por lo que es recomendable realizarse la prueba de detección por parte de  quienes hayan podido estar en contacto con el virus, especialmente las personas seropositivas.

TRANSMISIÓN

La forma tradicional de transmisión es el compartir jeringuillas, cuchillas, cepillo de dientes o similares con personas infectadas, o de hacerse piercings, tatuajes o acupuntura con instrumentos contaminados. También el compartir utensilios para inhalar.

La infección puede producirse a partir de otros fluidos corporales como por ejemplo el semen, mediante las relaciones sexuales sin protección con personas infectadas. Sexo en grupo, fisting,  o cualquier práctica sexual de alto riesgo o tener otra ITS puede favorecer la transmisión del virus. Es importante destacar que, aunque la transmisión sexual es infrecuente entre infectados únicamente por el virus de la hepatitis C, la coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana aumenta la probabilidad de que el primero se transmita por esta vía.

Por besar, compartir utensilios o abrazar a alguien no se transmite el virus.

DIAGNÓSTICO

La hepatitis C se puede diagnosticar a partir de diversos análisis que ayudan a determinar el nivel de transaminasas en la sangre, detectar la existencia de anticuerpos contra la hepatitis C, el genotipo o variante genético del virus de la hepatitis C y la cantidad de virus que hay en la sangre (carga viral).
A veces, estas pruebas tienen que ir acompañadas de una biopsia para evaluar el grado de afectación del hígado.

PREVENCIÓN

Para prevenir la infección se recomienda:
 • Utilizar exclusivamente el cepillo de dientes y los objetos de higiene personal y no compartir jeringas ni rulos de esfinar. No compartir látigos ni otros elementos usados en el BDSM.
 • Utilizar el preservativo cuando se mantengan relaciones sexuales con una persona de la cual se desconozca el estado con respecto al virus de la hepatitis C,
 • Tomar precauciones a la hora de hacerse tatuajes, piercings, etc.
 • Usar guantes de latex y lubricantes a la hora de realizar practicas de fisting. El latex puede evitar también la transmisión del virus al practicar el beso negro.
 • Utilizar condón para los dildos en caso de compartirlos, cambiándolos cada vez que se usen
TRATAMIENTO

Todavía no se dispone de una vacuna eficaz contra el virus de la hepatitis C (las vacunas contra las hepatitis A y B no protegen contra el virus VHC). Por eso, es muy importante la prevención.

En los casos de hepatitis crónica, puede estar indicado realizar un tratamiento con interferon pegilado y ribavirina durante seis o doce meses, lo cual consigue la negativización de los marcadores de infección en casi el 50% de los enfermos tratados, cosa que no quiere decir que están inmunizados ante futuras infecciones de hepatitis C.

Cuando se diagnostica una hepatitis C crónica, hay que hacer un seguimiento médico y análisis de los marcadores hepáticos a lo largo de toda la vida, tanto si la enfermedad ha remitido por completo como si evoluciona activamente o se desarrolla una cirrosis. En este último caso, el enfermo puede llegar a requerir un transplante de hígado.

Por otra parte, se recomienda seguir una dieta variada y saludable, evitar los alimentos muy grasientos y prescindir del alcohol, ya que su consumo puede hacer que la enfermedad evolucione más rápidamente. Ante cualquier duda sobre alimentos o sustancias a tomar, consultar al médico.

INFORMACIÓN

En caso de dudas podéis consultar teléfono 900Rosa: 900 601 601 (de 16 a 22horas) ASSCAT: Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis 93 314 52 09 / 615 05 22 66 o al Teléfono de información de Sanitat Respon 24 horas 061.


Centros donde dirigirse:

Agencia de Salud Pública de Barcelona (Barcelona ciudad)
Servicio de Epidemiología. Teléfono 932 384 545
Servicios regionales de la Agencia de Protección de la Salud
 • Servicio Regional de Salud en Barcelona
  • Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Barcelonès Nord y Maresme. Teléfono 935 513 772
  • Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Vallès Occidental y del Vallès Oriental. Teléfono 937 332 157
  • Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Costa de Ponent. Teléfono 935 515 798
  • Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Cataluña Central. Teléfono 938 753 381
 • Servicio Regional de Salud en Girona
  Sección de Epidemiología. Teléfono 872 975 660
 • Servicio Regional de Salud en Lérida
  Secció d'Epidemiologia. Telèfon 973 701 600
 • Servicio Regional de Salud en el Camp de Tarragona
  Sección de Epidemiología. Teléfono 977 224 151
 • Servicio Regional de Salud en las Terres de l'Ebre
  Sección de Epidemiología. Teléfono 977 448 170Cap comentari:

Publica un comentari

LESBIANAS DENTRO DEL IMPERIO ROMANO