dijous, 19 d’abril de 2012

CAMPAÑA INFORMATIVA DE GAIS POSITIUS SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)


(En castellano mas abajo)


CAMPANYA INFORMATIVA DE GAIS POSITIUS SOBRE EL VIRUS DEL PAPIL · LOMA HUMÀ (VPH)

 
Coneixem més de 100 tipus diferents del Virus del Papil.loma Humà (VPH), la gran majoria d'ells són asimptomàtics. Poden aparèixer en forma de condilomes o berrugues sempre a la pell o les mucoses. En la gran majoria de casos aquest virus desapareix per si sol. Com totes les ITS, aquesta pot complicar la vida de les persones seropositives si el seu sistema immune està malmès, sent el seu tractament més lent. Els seropositius són més propensos a desenvolupar el càncer, especialment a la zona anal, en cas de la presència del VPH. Es tracta de la infecció de transmissió sexual vírica més comú a tot el món amb una incidència molt elevada en dones i en HSH.
TRANSMISSIÓ

 
Aquest virus es transmet per contacte de pell a pell, o a través de la penetració anal o vaginal, del petó negre o del sexe oral. Fins i tot si les berrugues no són visibles pot produir la infecció. El període d'incubació pot anar d'1 a 6 mesos. El preservatiu disminueix les possibilitats de transmissió, però no l'evita totalment, la circunsición en aquests casos tampoc és eficaç.


 
SÍMPTOMES


 
La majoria dels papil.lomes només produeixen el símptoma més comú: unes berrugues no doloroses a la zona genital. Aquestes apareixen dies o setmanes després de la transmissió.


 
Poden aparèixer al penis, testicles, cuixes, engonal, anus o a la boca. Tenen forma plana, elevades, s'assemblen a una coliflor i poden estar soles o en grup. El normal és que apareguin uns tres mesos després de la transmissió, però poden passar desapercebudes. 

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

 
Per a detectar el virus en HSH cal la realització d'una citologia al canal anal, (amb un bastonet es retiren les cèl · lules de l'interior). Amb les cèl · lules al laboratori es fa un cultiu d'híbrids que és el que demostra la presència del virus. Si la citologia surt positiva vol dir que hi ha presència de VPH i cal fer el tacte rectal i una anoscopia per detectar papil · lomes o berrugues.En cas de la presència de berrugues seu tractament és amb medicaments, encara que també poden extirpar-se o destruir-se per congelació. Si no és tractades, les berrugues genitals poden desaparèixer per si soles, mantenir-se igual o créixer (en nombre o en grandària). Aquestes últimes poden a arribar a causar càncer a la zona anal i, encara que això és molt més difícil, a la boca.

 
PREVENCIÓ.


 
Hi ha la vacuna que s'ha d'administrar abans dels 26 anys, encara que difícilment s'administra entre HSH. Encara que és més eficaç si s'administra la vacuna abans de la infecció, la seva administració pot combatre nous ceps del virus. L'eficàcia dels preservatius és molt baixa (entre el 30 i 40% d'eficàcia) en aquests casos.


 
Si bé és recomanable que tots els homes que tenen sexe amb homes es facin la prova de detecció del virus, en el cas dels seropositius ho és encara més. Cal simplement sol · licitar a l'hospital en el qual és atès, avui a la majoria de centres del nostre país ja la realitzen.Per a més informació:900Rosa: 900.601.601 Telèfon gratuït, anònim i confidencial. Cada dia de 16 a 22 hores. 

CAMPAÑA INFORMATIVA DE GAIS POSITIUS SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Conocemos mas de 100 tipos diferentes del Virus del Papiloma Humano (VPH), la gran mayoría de ellos son asintomáticos. Pueden aparecer en forma de condilomas o verrugas siempre en la piel o las mucosas. En la gran mayoría de casos este virus desaparece por sí solo. 


Como todas las ITS, está puede complicar la vida de las personas seropositivas si su sistema inmune está dañado, siendo su tratamiento mas lento. Los seropositivos son mas propensos a desarrollar el cáncer, especialmente en la zona anal, en caso de la presencia del VPH. Se trata de la infección de transmisión sexual vírica más común en todo el mundo con una incidencia muy elevada en mujeres y en HSH.

TRANSMISIÓN

Este virus se transmite por contacto de piel a piel, o a través de la penetración anal o vaginal, del beso negro o del sexo oral. Incluso si las verrugas no son visibles puede producirse la infección. El periodo de incubación puede ir de 1 a 6 meses. El preservativo aminora las posibilidades de transmisión, pero no lo evita totalmente, la circunsición en estos casos tampoco es  eficaz. 


SÍNTOMAS

La mayoría de ellos sólo producen el síntoma más común: unas verrugas no dolorosas en la zona genital. Estas aparecen días o semanas después de la transmisión.

Pueden aparecer en el pene, testículos, muslos, ingle, ano o en la boca. Tienen forma plana, elevadas, se asemejan a una coliflor y pueden estar solas o en grupo. Lo normal es que aparezcan unos tres meses después de la transmisión, pero pueden pasar desapercibidas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Para detectar el virus en HSH es necesario la realización de una citología en el canal anal, (con un bastoncillo se retiran las células del interior). Con las células en el laboratorio se hace un cultivo de híbridos que es lo que demuestra la presencia del virus. Si la citología sale positiva quiere decir que hay presencia de VPH y es necesario realizar el tacto rectal y una anoscopia para detectar papilomas o verrugas. 

En caso de la presencia de verrugas su tratamiento es con medicamentos, aunque también pueden extirparse o destruirse por congelación. De no ser tratadas, las verrugas genitales pueden desaparecer por sí solas, mantenerse igual o crecer (en número o en tamaño). Estas últimas pueden a llegar a causar cáncer en la zona anal y, aunque ello es mucho mas díficil, en la boca.

PREVENCIÓN.

Existe la vacuna que debe administrarse antes de los 26 años, aunque difícilmente se administra entre HSH. Aunque es más eficaz si se administra la vacuna antes de la infección, su administración puede combatir nuevas cepas del virus. La eficacia de los preservativos es muy baja (entre el 30 y 40% de eficacia) en estos casos.
Si bien es recomendable que todos los hombres que tienen sexo con hombres se hagan la prueba de detección del virus, en el caso de los seropositivos lo es aún mas. Es necesario simplemente solicitarlo en el hospital en el que es atendido, hoy en la mayoría de centros de nuestro país ya la realizan.Para mas información:900Rosa: 900 601 601 Telefono gratuito, anónimo y confidencial. Todos los días de 16 a 22 horas.


Cap comentari:

Publica un comentari

HOMOSEXUALIDAD EN LA ALTA EDAD MEDIA